fbpx
19/03/2019

Pierwsza Sesja Rady Gminy Kolbudy

Spread the love
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Jedną z nowości znowelizowanej ustawy o samorządzie będzie obowiązek utrwalania i transmitowania obrad sesji rad gmin i miast.

W art. 20 znowelizowanej ustawy zapisano, że „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”

W poniedziałek 19 listopada po raz pierwszy zebrała się Rada Gminy Kolbudy kadencji 2018-2023. Głównym punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez Andrzeja Chruścickiego, nowo wybranego Wójta Gminy Kolbudy, który zastąpił na tym stanowisku Leszka Grombalę. Ślubowanie złożyli również Radni. Sporo emocji budził wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kolbudy. W wyniku tajnego głosowania funkcję tę powierzono Emilii Jóźwik. Obowiązki wiceprzewodniczącego rady nadal pełnić będzie natomiast wieloletni sołtys Kolbud, Andrzej Sosiński.

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Kolbudy i zaprzysiężenie nowego Wójta spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, którzy licznie stawili się na inauguracyjnych obradach. Świadkami tak ważnego dla samorządu wydarzenia byli również Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Kolbudy i księża z okolicznych parafii.

Inauguracyjną sesję, zgodnie z procedurą otworzył najstarszy z członków piętnastoosobowej Rady Gminy Kolbudy. Ta zaszczytna rola przypadła Barbarze Brandt-Sarneckiej, nowo wybranej Radnej z Otomina.

Po złożeniu ślubowania przez nowych Radnych nastąpił wybór Przewodniczącego. Głosujący zdecydowali, że w kadencji 2018-2023 obradom przewodniczyć będzie Emilia Jóźwik. W tej roli Radna z sołectwa Kowale zastąpi Wiesława Rusieckiego. Były kwiaty, gratulacje i liczne życzenia. Funkcję Wiceprzewodniczącego powierzono natomiast Andrzejowi Sosińskiemu, który rolę tę pełnił również w poprzedniej kadencji Rady.

Najważniejszym elementem pierwszej sesji było jednak ślubowanie Wójta Gminy Kolbudy. Obowiązki organu wykonawczego gminy przez najbliższych pięć lat sprawował będzie Andrzej Chruścicki.

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg” – brzmiał tekst roty ślubowania wygłoszony przez Andrzeja Chruścickiego.

Świadkiem wydarzenia był ustępujący wójt Leszek Grombala, który pogratulował swojemu następcy.

W swoim wystąpieniu Andrzej Chruścicki nawiązał do szczególnej daty, która będzie początkiem jego urzędowania w Gminie Kolbudy. To setna rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nowy wójt zwrócił uwagę także na inną, symboliczną liczbę.

– Sto lat niepodległości i mamy nowego Wójta, choć już wcześniej było wiadomo, że ustępujący Wójt nie będzie już kandydował – mówił Andrzej Chruścicki. – Cieszę się, że wybór padł na mnie. Jest jeszcze jedna liczba, to 44. Kto czytał „Dziady”, ten wie o czym mówię. Tak się składa, że mam 44 lata. Tak więc magia liczb. Obiecuję, że zrobię wszystko, aby nasza gmina rozwijała się jeszcze lepiej.

Nie zabrakło oczywiście podziękowań, dla mieszkańców, dzięki którym Andrzej Chruścicki objął stanowisko Wójta Gminy Kolbudy.

Po oficjalnej części przyszedł czas na prezenty, kwiaty i życzenia. W sesji wziął również udział Robert Aszyk, kontrkandydat Andrzeja Chruścickiego w niedawnych wyborach samorządowych, który pogratulował nowemu Wójtowi Gminy Kolbudy.

Podczas sesji poruszono również kilka kwestii organizacyjnych dotyczących przyszłego funkcjonowania organu uchwałodawczego gminy. Termin kolejnej sesji Rady Gminy Kolbudy wyznaczono na wtorek 27 listopada br.

Przypominamy, że protokoły i elektroniczny zapis obrad sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolbudy. Od tej kadencji możliwe jest również śledzenie posiedzeń on-line w serwisie www.crv.pl

Nazwiska członków nowej Rady Gminy Kolbudy:

 • Emilia Jóźwik

 • Andrzej Sosiński

 • Wiesław Rusiecki

 • Marek Rosa

 • Andrzej Klimek

 • Kazimierz Adamski

 • Marek Śpiewak

 • Tomasz Kroll

 • Piotr Wójtowicz

 • Barbara Brandt-Sarnecka

 • Katarzyna Podhajska-Średniawa

 • Stanisław Patyk

 • Justyna Połomska

 • Radosław Wnuczko

 • Magdalena Dudzińska-Florczyk                                                                               

www.kolbudy.pl

Tutaj powinna się ukazać transmisja, oraz jej kopia 🙁 

https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=pomorskie&rada=rada_gminy_kolbudy&dokument=106

Ale jeszcze jej nie ma 🙁  

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Dodaj komentarz

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o