fbpx
19/03/2019

Co chcą ukryć wójtowie Gmin Pruszcz Gdański i Kolbud

Spread the love
2.60 avg. rating (58% score) - 5 votes

W artykule opublikowanym 5 października 2018 roku Koszty Kampanii Wyborczej – sponsorowanej przez mieszkańców, obiecaliśmy szerzej opisać poczynania Gminy Pruszcz Gdański, gdzie w wójtem jest Magdalena Kołodziejczak oraz Gminy Kolbudy, gdzie urząd wójta pełni Leszek Grombala.  Do tych gmin, tak jak i do pozostałych jednostek samorządu terytorialnego również wysłaliśmy zapytanie:

“Bardzo proszę w trybie dostępu do informacji publicznej o odpowiedź na następujące pytania:

 

 • Proszę o informację, jaką kwotę gmina przeznaczyła w latach 2014-2018 na wydatki prasowe (ogłoszenia, promocja, materiały filmowe, reportaże, artykuły sponsorowane) w mediach z wyszczególnieniem nazw mediów.
 • Proszę o informację na jakiej podstawie są wydawane pieniądze na materiały prasowe  (ogłoszenia, promocja, materiały filmowe, reportaże, artykuły sponsorowane) czy są to przetargi, konkursy ofert, uchwały rady, umowy partnerskie?
 • Proszę o informację czy każdy tytuł prasowy w rozumieniu prawa prasowego może ubiegać się o  zlecenie na publikację dla Urzędu materiałów prasowych (ogłoszenia, promocja, materiały filmowe, reportaże, artykuły sponsorowane),
 • W przypadku gdy każdy może się ubiegać o zlecenie, proszę o podanie drogi postępowania, oraz warunki jakie podmiot musi spełnić.”  

 

Oto odpowiedzi z gminy Kolbudy:

Na którą my odpowiedzieliśmy w ten sposób:

“W odpowiedzi na pismo otrzymane 14.08.2018 oświadczam w jakim zakresie występuje szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia żądanych informacji publicznych.

Postaram się jak najbardziej oględnie napisać i przedstawić powód, otóż Gmina Kolbudy przeznaczając  pieniądze na wydatki prasowe (ogłoszenia, promocja, materiały filmowe, reportaże, artykuły sponsorowane) wydatkuje środki z finansów publicznych, tak jest takie określenie.

Finanse publiczne obejmują zasoby pieniężne państwa, czyli procesy gromadzenia i podziału środków publicznych znajdujących się w dyspozycji władz publicznych, a przede wszystkim budżetu państwa, a także fundusze gromadzone i rozdysponowane przez państwo poza budżetem, czyli tzw. parabudżetowe, budżety samorządu terytorialnego oraz budżety ubezpieczeń społecznych.

Środki te pochodzą głównie z danin publicznych, majątku publicznego oraz z przychodów zwrotnych, czyli kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Przedmiotem finansów publicznych są zjawiska, procesy i instytucje publiczne oraz prawne związane z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Podmiotami finansów publicznych są przede wszystkim parlament, rząd i jego organy centralne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ze środków publicznych realizowane są cele i zadania publiczne. Finanse publiczne dzielą się na finanse państwa, finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz finanse systemu ubezpieczeń społecznych. Wynika z tego że są to pieniądze obywateli. Ustawodawca ( grupa osób wybierana w wyborach powszechnych przez obywateli) dla pełnej kontroli i aby zachować transparentność i uczciwość w dysponowaniu majątkiem obywateli stworzył narzędzie nazywane dostępem do do informacji publicznej, chodzi o to żeby nikt nie mógł napisać lub powiedzieć że nie wie na co są wydawane jego pieniądze przez organy samorządowe. Zanim uchwalono taki mechanizm kontroli zdarzało się że urzędnicy wydawali pieniądze obywateli na media tylko im sprzyjające, a wręcz kupowali sobie dobry wizerunek medialny, lub tworzyli własne przychylne medium za pieniądze obywateli. W związku z tym bardzo proszę w trybie dostępu do informacji publicznej o odpowiedź na następujące pytania:

Bardzo proszę w trybie dostępu do informacji publicznej o odpowiedź na następujące pytania:

 

 • Proszę o informację, jaką kwotę gmina przeznaczyła w latach 2014-2018 na wydatki prasowe (ogłoszenia, promocja, materiały filmowe, reportaże, artykuły sponsorowane) w mediach z wyszczególnieniem nazw mediów.
 • Proszę o informację na jakiej podstawie są wydawane pieniądze na materiały prasowe  (ogłoszenia, promocja, materiały filmowe, reportaże, artykuły sponsorowane) czy są to przetargi, konkursy ofert, uchwały rady, umowy partnerskie?
 • Proszę o informację, jaką kwotę gmina przeznaczyła w latach 2014-2018 na funkcjonowanie serwisu internetowego http://www.kolbudy.pl/ z podziałem na koszty redakcyjne, administracja i publikacja.
 • Proszę o informację, jaką kwotę gmina przeznaczyła w latach 2014-2018 na wydawanie bezpłatnego  Biuletynu Informacyjnego  Rady i Urzędu Gminy w Kolbudach z podziałem na koszty redakcyjne, administracja, publikacja i kolportaż

 

Nadmienię tylko że podobne  informacje uzyskałem już z innych gmin a nawet ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim i oni nie mieli z tym żadnych problemów, przez co rozumiem że nie mają nic do ukrycia. Odpowiedź proszę wysłać drogą elektroniczną, szkoda drzew, a w XXI wieku mamy już internet i pocztę e-mail.

z wyrazami szacunku

Andrzej Kania Tramway”

Do dzisiaj Urząd Gminy w Kolbudach nie był łaskaw odpowiedzieć nam na nasze pismo.  Tak właśnie wygląda transparentność, uczciwość oraz dostęp do informacji publicznej w gminie zarządzanej przez Leszka Grombalę.  Co więcej, jest to jego ostatnia kadencja ponieważ nie stara się on o reelekcję, jest on osobą w starszym wieku i nawet zgłoszenie faktu naruszenia przepisów do urzędów centralnych nie miałoby sensu.

Proszę zapoznać się teraz z odpowiedzią z Urzędu Gminy Pruszcz Gdański:

Odpowiedzieliśmy oczywiście w naszym stylu, używając dokładnie tych samych słów jakimi skierowaliśmy się do wójta Leszka Grombali. Publikujemy treść  maila:

“W odpowiedzi na pismo otrzymane 31.07.2018 Oświadczam w jakim zakresie występuje szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia żądanych informacji publicznych.

Postaram się jak najbardziej oględnie napisać i przedstawić powód, otóż Gmina Pruszcz Gdański przeznaczając  pieniądze na wydatki prasowe (ogłoszenia, promocja, materiały filmowe, reportaże, artykuły sponsorowane) wydatkuje środki z finansów publicznych, tak jest takie określenie.

Finanse publiczne obejmują zasoby pieniężne państwa, czyli procesy gromadzenia i podziału środków publicznych znajdujących się w dyspozycji władz publicznych, a przede wszystkim budżetu państwa, a także fundusze gromadzone i rozdysponowane przez państwo poza budżetem, czyli tzw. parabudżetowe, budżety samorządu terytorialnego oraz budżety ubezpieczeń społecznych.

Środki te pochodzą głównie z danin publicznych, majątku publicznego oraz z przychodów zwrotnych, czyli kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Przedmiotem finansów publicznych są zjawiska, procesy i instytucje publiczne oraz prawne związane z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Podmiotami finansów publicznych są przede wszystkim parlament, rząd i jego organy centralne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ze środków publicznych realizowane są cele i zadania publiczne. Finanse publiczne dzielą się na finanse państwa, finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz finanse systemu ubezpieczeń społecznych. Wynika z tego że są to pieniądze obywateli. Ustawodawca ( grupa osób wybierana w wyborach powszechnych przez obywateli) dla pełnej kontroli i aby zachować transparentność i uczciwość w dysponowaniu majątkiem obywateli stworzył narzędzie nazywane dostępem do do informacji publicznej, chodzi o to żeby nikt nie mógł napisać lub powiedzieć że nie wie na co są wydawane jego pieniądze przez organy samorządowe. Zanim uchwalono taki mechanizm kontroli zdarzało się że urzędnicy wydawali pieniądze obywateli na media tylko im sprzyjające, a wręcz kupowali sobie dobry wizerunek medialny, lub tworzyli własne przychylne medium za pieniądze obywateli. W związku z tym bardzo proszę w trybie dostępu do informacji publicznej o odpowiedź na następujące pytania:

Bardzo proszę w trybie dostępu do informacji publicznej o odpowiedź na następujące pytania:

 

 • Proszę o informację, jaką kwotę gmina przeznaczyła w latach 2014-2018 na wydatki prasowe (ogłoszenia, promocja, materiały filmowe, reportaże, artykuły sponsorowane) w mediach z wyszczególnieniem nazw mediów.
 • Proszę o informację na jakiej podstawie są wydawane pieniądze na materiały prasowe  (ogłoszenia, promocja, materiały filmowe, reportaże, artykuły sponsorowane) czy są to przetargi, konkursy ofert, uchwały rady, umowy partnerskie?
 • Proszę o informację, jaką kwotę gmina przeznaczyła w latach 2014-2018 na funkcjonowanie serwisu internetowego www.pruszczgdanski.pl, z podziałem na koszty redakcyjne, administracja i publikacja
 • Proszę o informację, jaką kwotę gmina przeznaczyła w latach 2014-2018 na wydawanie bezpłatnego biuletynu dla mieszkańców gminy Pruszcz Gdański “Gminne Strony” z podziałem na koszty redakcyjne, administracja, publikacja i kolportaż
 • Proszę o informację czy każdy tytuł prasowy w rozumieniu prawa prasowego może ubiegać się o  zlecenie na publikację dla Urzędu materiałów prasowych (ogłoszenia, promocja, materiały filmowe, reportaże, artykuły sponsorowane),
 • W przypadku gdy każdy może się ubiegać o zlecenie, proszę o podanie drogi postępowania, oraz warunki jakie podmiot musi spełnić.  

 

Nadmienię tylko że podobne  informacje uzyskałem już z innych gmin a nawet ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim i oni nie mieli z tym żadnych problemów, przez co rozumiem że nie mają nic do ukrycia. Odpowiedź proszę wysłać drogą elektroniczną, szkoda drzew, a w XXI wieku mamy już internet i pocztę e-mail.”

Na nic nasze prośby i zwracanie uwagi na dobro przyrody. Otrzymaliśmy kolejne pismo w wersji papierowej. Najwyraźniej pracownicy Urzędu Gminy Pruszcz Gdański nie potrafią wyobrazić sobie innej formy odpowiedzi i wolą narażać gminę na wydatki w postaci zadrukowanego papieru, kopert, znaczków i innych opłat pocztowych. List został nadany jako polecony:

Ten artykuł miał być opublikowany już dawno ale cały czas nie mogliśmy do siebie dojść po tej odpowiedzi. Jaką butą i pychą trzeba być przepełnionym, żeby przesłać taką treść? Poczuliśmy się jak XIX wieczny chłop na folwarku, który ośmiela się burzyć spokój jaśnie wielmożnemu panu we dworze. Między wierszami pisma zawarta jest taka treść: “JA, Wójt Magdalena Kołodziejczak, jestem panią na folwarku i proszę mi przysłać pismo odręcznie podpisane, żebym mogła panu odmówić udzielenia informacji publicznej, ponieważ wynaleźliśmy paragraf, na podstawie którego możemy  nadal ukrywać informacje o tym ile wydajemy publicznych pieniędzy na media.” Tak zrozumiałem ten dokument osobiście. 

Dotarliśmy też do dokumentu, którego zawartość  pokazuje, że powyższa odpowiedź nie jest regułą.  Oto wycinek nadesłanego przez naszego czytelnika pisma:

 

Wielu z Was, drodzy czytelnicy może pomyśleć: “A kogo to obchodzi? Nie interesuję się polityką.  Kiedyś kradli teraz kradną”, lub po prostu “Dobrze mi się żyje, mam co do gara włożyć, olać to”. Jednak prawodawca nie przez przypadek stworzył takie narzędzie jakim jest dostęp do informacji publicznej. Zanim uchwalono taki mechanizm kontroli zdarzało się, że urzędnicy wydawali pieniądze obywateli na media tylko im sprzyjające, a wręcz kupowali sobie dobry wizerunek medialny, lub tworzyli własne przychylne medium za pieniądze obywateli.

Dodam jeszcze tylko jedno, wszystkie pozostałe gminy w Powiecie Gdańskim, Starostwo Powiatowe Powiatu Gdańskiego i Urząd Miejski Pruszcza Gdańskiego bez żadnego problemu były w stanie przedstawić swoje wydatki. Z dwóch urzędów dzwoniono do nas z zapytaniem czy podane przez nich informacje są wystarczające. Ich działanie nazywa się uczciwością, transparentnością i jawnym dostępem do informacji publicznej. Czy tymi dwiema gminami, Gminą Pruszcz Gdański i Gminą Kolbudy powinno się zająć Centralne Biuro Antykorupcyjne, sprawdzając co próbują ukryć wójt Magdalena Kołodziejczak oraz wójt Leszek Grombala? Czy za pomocą wydawanych na media publicznych pieniędzy kupili sobie pozytywny wizerunek?

 

Andrzej Kania Tramway

 

2.60 avg. rating (58% score) - 5 votes

1
Dodaj komentarz

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o
trackback

[…] [ 09/10/2018 ] Co chcą ukryć wójtowie Gmin Pruszcz Gdański i Kolbud Aktualności […]