fbpx
19/03/2019

Informacja Wójta Gminy Cedry Wielkie o wysokościach funduszy sołeckich na 2019 r.

Fundusz sołecki powiat gdański Cedry Wielkie

Spread the love
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Tak jak w latach poprzednich, sołectwa otrzymały od Wójta Gminy Cedry Wielkie informacje o planowanej wysokości funduszu sołeckiego na 2019 rok. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, sołtys winien w terminie do 30 września 2018 roku, przekazać Wójtowi wniosek zawierający wykaz zadań do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, w celu uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na rok 2019.

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien on zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do wykonania na obszarze sołectwa, w ramach środków określonych dla danego sołectwa. Zaplanowane do realizacji zadania winny uwzględniać koszty ich wykonania oraz uzasadnienie wyboru. Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy; służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W załączniku informacja Wójta Gminy Cedry Wielkie o planowanych wysokościach funduszów sołeckich na 2019 rok.

Wysokość Planowanego Funduszu Sołeckiego na 2019 r.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Dodaj komentarz

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o