fbpx
20/03/2019

WEZWANIE DO SPROSTOWANIA NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI ORAZ ZAPRZESTANIA NARUSZANIA DÓBR OSOBISTYCH

Spread the love
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Takie pismo dostarczono nam pocztą elektroniczną, z uwagi że jeszcze na razie uważamy się za niezależnych i nie ulegamy naciskom, to odpowiemy w naszym stylu. 

Wezwanie do sprostowania nieprawdziwych informacji

oraz zaprzestania naruszania dóbr osobistych

____________________________________________________

 

Działając w imieniu Gminy Suchy Dąb w nawiązaniu do wpisu z dnia 15 października 2018 r. zamieszczonego pod adresem http://gdanski24.pl/bankructwo-gminy-suchy-dab/ niniejszym wzywam Pana do zaprzestania naruszania dóbr osobistych Gminy Suchy Dąb, Wójta Gminy Suchy Dąb oraz pracowników Urzędu Gminy oraz do sprostowania przywołanego wpisu poprzez:

 

  1. Usunięcia wprowadzającego w błąd tytułu wpisu brzmiącego obecnie „Bankructwo Gminy Suchy Dąb?”, który to tytuł nie ma żadnego związku z treścią wpisu. W przedmiotowym wpisie nie zamieszczono żadnej analizy finansów gminy, pominięto fakt, że gmina w sposób należyty realizuje budżet i nie ma zagrożenia wprowadzenia w gminie programu naprawczego.

 

Odpowiedź na punkt 1.

Tytuł artykułu był zakończony znakiem zapytania,  miał na celu zainteresowanie czytelnika, a jednocześnie troską naszej redakcji,  abyśmy nie musieli nigdy publikować artykułu o takim samym tytule ale bez znaku zapytania. Gmina Suchy Dąb jest najbardziej zadłużoną gminą w Powiecie Gdańskim. Pani Wójt zostaje skazana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – czyli dezynwolturę publicznych pieniędzy. Chyba jest się czego obawiać.

Co więcej na stanowisko Wójta startuje Pani Jolanta Dombrowska która to wytoczyła Szkole proces, a teraz chce odszkodowania 100 000 zł , a w swoim programie ma same inwestycje.

Ja uważam że jest się czego obawiać. Proszę zobaczyć

https://www.facebook.com/532663990513963/videos/vb.532663990513963/275893273031405/?type=2&theater

 

2. Usunięcia nieprawdziwej informacji o rzekomym sponsorowaniu pieniędzmi gminy kampanii wyborczej w 2014 r. W artykule nie przedstawiono żadnego dowodu na potwierdzenie tego zarzutu. Swój wniosek oparł Pan wyłącznie o to, że w 2014 r. Gmina poniosła określone wydatki na ogłoszenia prasowe. To zdecydowanie za mało w świetle choćby elementarnych wymagań dziennikarskiej rzetelności. Nie pokusił się Pan o jakąkolwiek analizę przedmiotu publikacji. Pominął Pan fakt, że nad zgodnością wydatków z prawem czuwa Skarbnik Gminy, a Pańskie całkowicie dowolne wywody bezpodstawnie podważają fakt należytego wykonywania pracy przez tę osobę.

Odpowiedź na punkt 2.

Tutaj odsyłam do artykułu, proszę za ten też mnie pozwać 

http://gdanski24.pl/koszty-kampanii-wyborczej-sponsorowanej-przez-mieszkancow/

Wydawane przez 4 lata przez urząd pieniądze na media, są swego rodzaju kampanią wyborczą urzędującego wójta oraz jego ekipy radnych i sołtysów. Ciężko znaleźć informacje na temat działań radnych lub sołtysów, którzy są w opozycji do wójta. I to nie tylko w lokalnych w mediach nie sposób odnaleźć informacji dotyczącej działalności opozycji. Na stronach internetowych urzędów gmin też tej informacji brakuje. Zasada jest jedna – „piszemy o naszych działaniach i i tylko je promujemy, a opozycja choćbym miała najlepsze pomysły niech sobie sama je promuje”. Efekt takich działań ma swój finał w podczas kampanii wyborczej która właśnie trwa.”

3. Usunięcia słowa „Nonszalancja” ze zdania „Nonszalancja w wydatkach publicznych wójt Gminy Suchy Dąb już została ukarana, o czym pisaliśmy w artykule.: Kara dla Wójt Gminy Suchy Dąb.” Ponownie, i w tym przypadku to słowo zostało użyte w sposób całkowicie dowolny. Wskazane słowo nie pojawiło się ani w treści zarzutów, ani w zapadłych w sprawie orzeczeniach. Znamienne, że zapadłe orzeczenia zostały zaskarżone i oczekują na weryfikację przez sąd.

Odpowiedź na punkt 3.

„Nonszalancja” jest takie słowo- za słownikiem języka polskiego :

niedbały, swobodny, bezceremonialny sposób zachowania się; lekceważący stosunek do otoczenia; dezynwoltura.

„Nonszalancja w wydatkach publicznych wójt Gminy Suchy Dąb już została ukarana, o czym pisaliśmy w artykule.: Kara dla Wójt Gminy Suchy Dąb.”

to jest nasze zdanie, mamy do tego prawo, zacytuję pewien dokument, z którym proponuję się zapoznać, nazywa się Ustawa Zasadnicza, lub inaczej Konstytucja –

Art. 54. Zasada wolności poglądów

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
  2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Tu link do Całości dokumentu, warto się zapoznać , naprawdę polecam

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

Znamienne, że zapadłe orzeczenia zostały zaskarżone i oczekują na weryfikację przez sąd. Czyli nadal są aktualne i Pani Wójt jest osobą skazaną. W przypadku zmiany tego stanu, prosimy o przesłanie wyroku, i chętnie go opublikujemy.

4. Usunięcia zdań: „Szkoda że Barbara Kamińska woli siebie promować niż dać na dzieci. A fakt że wydaje tak duże kwoty na promocję w sytuacji gdy gmina Suchy Dąb jest na krawędzi bankructwa to skandal.”. Przedmiotowe zdania są w sposób oczywisty nieprawdziwe w sytuacji gdy 32,19 % budżetu gminy przeznaczane jest na edukację. Odnośnie nieprawdziwości stwierdzeń dotyczących bankructwa gminy odsyłam do punktu 1.

Odpowiedź na punkt 4.

Szanowna Pani Wójt, 32% o których Pani napisała składa się w większości z subwencji oświatowej, która jest udzielana przez państwo na ucznia. Przekazanie jej jednostkom oświatowym jest obowiązkiem a nie dobrą wolą gminy.

Nadmienię, że słowa ” Szkoda że Barbara Kamińska woli siebie promować niż dać na dzieci.” dotyczyły dodatkowych lekcji w szkołach o które rodzice proszą już drugi rok – informacje na ten temat są do wglądu w protokołach zebrań Rady Rodziców.
Ale skoro już poruszyła Pani temat edukacji w Gminie Suchy Dąb, proszę o wytłumaczenie, dlaczego dokonuje Pani tak drastycznych cięć budżetowych w jednostkach oświatowych w gminie?

Dlaczego nauczyciele zatrudnieni w projekcie  przedszkolnym byli bez wypłat przez prawie kwartał?

Dlaczego dzieci są pozbawione podwieczorków a od Pani obietnic, że ruszy kuchnia w OSP Grabiny-Zameczek minęło już prawie 1.5 roku a dalej nie działa.

Dlaczego nauczyciele są pozbawieni wypłat z ZFŚS za  co została Pani ukarana i przyznała się do tego w oświadczeniu opublikowanym na stronie urzędu?

Przykłady można mnożyć.
Ale, żeby nie być gołosłownym, na ostatnim posiedzeniu komisji rewizyjnej były poruszane tematy edukacji, była również analiza audytu (za który Urząd Gminy wydał ponad 1000zł – i znowu zarobiła zewnętrzna firma a nie zostało to zrobione przez pracowników) na których zarzucono Pani liczne cięcia budżetowe.

I tu Pani Wójt zwracam się z prośba o udostępnienie protokołu z tego posiedzenia oraz wszystkich załączników przedstawianych przez dyrektora placówki na tym spotkaniu.

Pismo prześlę na pocztę e-mail, wraz z innymi zapytaniami.

 

Powyższe żądania odnoszą się zarówno do wpisu na stronie gdanski24.pl jak i do wpisów na profilach „GDAnski24.pl Niezależny Portal Powiatu Gdańskiego”, „Powiat Gdański – fakty i opinie” w serwisie Facebook.

 

Opublikowania na stronie głównej portalu gdanski24.pl oraz na profilach „GDAnski24.pl Niezależny Portal Powiatu Gdańskiego”, „Powiat Gdański – fakty i opinie” w serwisie Facebook wpisu zawierającego przeprosiny o treści wskazanej poniżej. Przeprosiny winny zostać zamieszczone             w sposób widoczny po załadowaniu strony gdanski24.pl lub jakiejkolwiek jej podstrony, czcionką, która będzie tożsama z wielkością czcionki zastosowanej w omawianym na wstępie wpisie. Tytuł przeprosin winien być wpisany czcionką zastosowaną w tytule omawianego na wstępie wpisu. Przeprosiny winny być wyświetlane przez okres 30 dni. Możliwość ukrycia przeprosin poprzez dodawanie kolejnych wpisów powinna zostać wyłączona. Treść przeprosin:

 

„Przeprosiny dla Gminy Suchy Dąb.

 

Niniejszym przepraszam Gminę Suchy Dąb, Wójta Gminy Suchy Dąb oraz pozostałych pracowników Urzędu Gminy za zamieszczenie na portalu GDAnski24.pl oraz na profilach „GDAnski24.pl Niezależny Portal Powiatu Gdańskiego” i „Powiat Gdański – fakty i opinie” w serwisie Facebook nieprawdziwych informacji dotyczących sytuacji finansowej gminy, przeznaczenia i sposobu wydatkowania środków gminy. Oświadczam, że wbrew zamieszczonym informacjom Gmina Suchy Dąb nie jest zagrożona bankructwem, należycie realizuje budżet i nie ma ryzyka wprowadzenia programu naprawczego. Nieprawdziwe są też informacje o przeznaczaniu przez Wójt Gminy Suchy Dąb Barbarę Kamińską środków gminy na promocję swojej osoby. Nieprawdziwe są informacje sugerujące, że Wójt Gminy Suchy Dąb nie przeznacza środków na naukę dzieci.”.

 

W przypadku nieuwzględnienia wezwania w terminie 24h od jego doręczenia sprawa zostanie skierowana, bez dalszych wezwań, na drogę postępowania sądowego. Gmina Suchy Dąb ma oczywiście na uwadze Pański wpis z dnia 05 października 2018 r., w którym stwierdził Pan, że: „Jako Redaktor Naczelny Gdanski24.pl zaznaczam, że nie będę nigdy obiektywnie opisywał rzeczywistości   w jakiej żyjemy. Będę subiektywnie przedstawiał działania i poczynania władz, bez znaczenia kto tę władzę będzie sprawował.”. W ślad zatem za Słownikiem Języka Polskiego oświadczam, że choć Pana wolą najwyraźniej jest opisywać działania i poczynania władz w sposób stronniczy, jednostronny           i tendencyjny to nie znaczy to, że takie działanie ma być bezkrytycznie tolerowane przez podmioty, które Pan szkaluje. Należy bowiem mieć na uwadze, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 1914 z późn. zm.) prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. Zgodnie zaś z art. 10 przywołanej ustawy zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa. Dlatego też w zaistniałej sytuacji konieczne jest skorzystanie z możliwości, które przepisy prawa dają pokrzywdzonym Pana działaniem podmiotom.

 

Odpowiedziałem na wszystkie 4 zarzuty, mam nadzieję że wystarczająco.

I jeszcze jedno „Powiat Gdański – fakty i opinie” na Facebooku nie jest moją stroną, ja tam tylko czasem publikuję, albo mnie publikują.  

W związku z powyższym uważam że nie mam za co przepraszać i nadal będę opisywać działania i poczynania władz w sposób stronniczy, jednostronny i tendencyjny, bo gdy niesprawiedliwość staje się prawem, walka staje się obowiązkiem, a dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa, a prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. Proszę zauważyć że w artykule odniosłem się do wpisu opublikowanego na stronie facebook, i podałem źródło.  

Na koniec dodam tylko to

Andrzej Kania Tramway  

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Dodaj komentarz

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o